Lên đầu trang
Thứ hai, 21/01/2019 23:10


Thứ

Ngày

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

12/3

08h00

Giao ban BGH

P.HCTH

BGH

TS.Tùng

P.Họp

10h00

Họp Bộ môn Điều dưỡng Phụ sản

P.TCCB

CBVC Bộ môn

TS.Hoàng

P.HT2

10h10

Họp Khoa  Điều dưỡng – Hộ sinh

P.TCCB

Toàn thể CBVC Khoa

TS.Hoàng

P.HT2

10h20

Họp Hội đồng KH&ĐT

TTHĐ

TV Hội đồng

TS.Hoàng

P.HT2

14h00

Giao ban BGH với Trưởng đơn vị

P.HCTH

BGH, Trưởng ĐV

TS.Tùng

P.HT2

16h00

Công khai bản kê khai tài sản thu nhập cá nhân của BGH

P.TTra

BGH, BCHCĐ, Trưởng phó các ĐV, P.TTra

TS.Tùng

P.HT2

Ba

13/3

14h00

Làm việc với Trung tâm KT&ĐBCLGD

P.TTra

Đoàn thanh tra, Trung tâm KT&ĐBCLGD

TS.Tùng

P.HT2

15h00

Làm việc với các Khoa và Bộ môn trực thuộc khoa (YHCS, KHCB, YTCC) về kết quả thanh tra

P.TTra

LĐ Khoa, Bộ môn; Giáo vụ khoa và Viên chức theo thông báo

TS.Tùng

P.HT2

14/3

 

 

 

 

 

 

 Năm

15/3

13h30

Lễ công nhận và trao bằng tốt nghiệp SĐH

P.ĐTSĐH

Theo KH 364 ngày 15/02/2018

TS.Tùng

HT.Lớn

15h30

Lễ ra mắt CLB khối đào tạo Điều dưỡng; Tạp chí Điều dưỡng; Lễ công bố quyết định bổ nhiệm PGS

P.HCTH

P.NCKH

Theo KH 364 ngày 15/02/2018

TS.Tùng

P.HT1

Sáu

16/3

08h30

Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống Nhà trường 16/3 và Gặp mặt CBVC nghỉ hưu qua các thời kỳ

P.HCTH

 

Theo KH 364 ngày 15/02/2018

TS.Tùng

HT.Lớn

Bảy

17/3

 

 

 

 

 

 

CN

18/3

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan