Lên đầu trang
Thứ hai, 21/01/2019 23:19


Thứ

Ngày

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

05/3

 

 

 

 

 

 

Ba

06/3

14h00

Làm việc với các GV giảng dạy môn chuyên ngành ĐD cho đối tượng Cao học

P.ĐTSĐH

Theo TB

TS.Tùng

P.HT2

07/3

13h30

Khai mạc Hội thi Khéo tay hay làm

B.NC

Theo KH

ThS.Dương

Sảnh Nhà 9 tầng

 Năm

08/3

14h00

Thông qua đề cương luận văn cao học khóa 3

P.ĐTSĐH

HĐ, Học viên

TS.Tùng

P.HT2

15h00

Phòng TCCB,  P.T Tra báo cáo TV Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác cán bộ

P.TCCB,

P.TTra

TVĐU, BGH, P.TCCB, P.T Tra

TS.Tùng

P.HT2

Sáu

09/3

14h00

Họp nhóm 2 Hội đồng đánh giá Chương trình đào tạo

P.ĐTĐH

Thành viên nhóm 2

TS.Thành

P.HT2

15h30

Họp HĐ xét tốt nghiệp năm 2018 Các lớp ĐHLTCQ D11C1, D11C2, P10C1, D12A1

P.ĐTĐH

Theo QĐ, CVHT

TS.Thành

P.HT2

16h00

Họp xét cảnh báo học tập khối ĐHLT, ĐH10, ĐH13, HS2, YTCC1

P.ĐTĐH

Theo QĐ, CVHT các lớp

TS.Tùng

P.HT2

16h30

Họp Hội đồng xét kỷ luật SV

P.CTHSSV

HĐ Khen thưởng, Kỷ luật SV; CVHT, Lớp trưởng ĐHCQ 11A, 12N; SV vi phạm kỷ luật

TS.T.Anh

P.HT1

Bảy

10/3

 

 

 

 

 

 

CN

11/3

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan