Lên đầu trang
Thứ hai, 21/01/2019 23:34


Thứ

Ngày

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

26/02

08h00

Lễ kỷ niệm 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2018)

P.HCTH

Toàn thể CBVC; Lớp trưởng, Bí thư Chi đoàn các lớp

PGS.TS.Tùng

HT.Lớn

09h30

Lãnh đạo Nhà trường chúc tết các đơn vị

P.HCTH

BGH, CTCĐ, Bí thư ĐTN

PGS.TS.Tùng

Đơn vị

Ba

27/02

08h00

Giao ban BGH

P.HCTH

BGH

PGS.TS.Tùng

P.Họp

14h00

Giao ban BGH với Trưởng các đơn vị

P.HCTH

BGH, Trưởng ĐV

PGS.TS.Tùng

P.HT2

28/02

16h00

Họp GVCN, CVHT, Lớp trưởng các lớp

P.CTHSSV

Trưởng ĐV, GVCN, CVHT, Lớp trưởng các lớp

TS.T.Anh

HT.Lớn

 Năm

01/01

 

 

 

 

 

 

Sáu

02/02

 

 

 

 

 

 

Bảy

03/03

 

 

 

 

 

 

CN

04/04

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan