Lên đầu trang
Thứ hai, 21/01/2019 23:02


Thứ

Ngày Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

22/01

08h00

Giao ban BGH

P.HCTH

BGH

TS.Tùng

P.Họp

09h00

Họp BTC Hội nghị CBVC

BCHCĐ

Theo QĐ

TS.Tùng

P.HT2

10h00

Họp BTC tết 2018

P.HCTH

Theo QĐ

TS.Tùng

P.HT2

14h00

Giao ban BGH với Trưởng các ĐV

P.HCTH

BGH,  Trưởng ĐV

TS.Tùng

P.HT2

Ba

23/01

08h00

Duyệt thuyết minh đề tài và sáng kiến năm 2018

P.NCKH

Theo QĐ

TS.Thành

P.HT2

16h00

Họp Khoa KHCB

KKHCB

Toàn thể CBVC Khoa

TS.Thắng

P.HT1

24/01

Sáng

Làm việc với BVĐK tỉnh Nam Định

P.ĐTĐH

P.ĐTĐH

TS.Thành

BVĐK Nam Định

Chiều

Làm việc với Trung tâm Y tế huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

P.ĐTĐH

P.ĐTĐH

TS.Thành

Vụ Bản

16h00

Bình công lao động tháng 1

BCHCĐ

Theo QĐ

TS.Long

P.HT1

Năm

25/01

Cả ngày

Làm việc tại Viện Dinh dưỡng

P.ĐTĐH

P.ĐTĐH

TS.Thành

Viện Dinh dưỡng

16h30

Họp GVCN, CVHT, Lớp trưởng các lớp

P.CTHSSV

Trưởng ĐV, GVCN, CVHT, Lớp trưởng các lớp

TS.T.Anh

HT.Lớn

Sáu

26/01

 

 

 

 

 

 

Bảy

27/01

 

 

 

 

 

 

CN

28/01

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan