Lên đầu trang
Thứ hai, 21/01/2019 23:28


Thứ

Ngày

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

15/01

14h00

Làm việc với Ban dự án “Điều dưỡng số - Ứng dụng CNTT hỗ trợ chăm sóc điều dưỡng người bệnh có bệnh mãn tính”

K.ĐD-HS

Theo KH

TS.Hoàng

P.HT1

14h00

Họp HĐ nghiệm thu chương trình và tài liệu đào tạo liên tục Điều dưỡng Nhi khoa cơ bản

P.ĐTĐH

Theo QĐ

TS.Tùng

P.HT2

16h00

Họp HĐ xét cảnh báo học tập năm học 2017-2018 cho các lớp ĐHCQ 10, 11,12; CĐCQ17,18; CĐHS5,6

P.ĐTĐH

HĐ, CVHT

TS.Thành

P.HT2

Ba

16/01

08h00

Làm việc với ban dự án “Điều dưỡng số-Ứng dụng CNTT hỗ trợ chăm sóc điều dưỡng người bệnh có bệnh mãn tính”

K.ĐD-HS

Theo KH

TS.Hoàng

P.HT1

16h30

Phòng ĐTĐH làm việc với các bộ môn thuộc Khoa YHLS, BM.Hộ sinh, TTTHTLS, Khoa YTCC về việc thanh toán giờ giảng 2016-2017

P.ĐTĐH

Đại diện lãnh đạo Khoa, lãnh đạo Bộ môn thuộc Khoa, Hành chính giáo vụ Khoa

ThS.Tiến

P.HT2

Cả ngày

Ngày hội Hiến máu tình nguyện

BCHĐTN

CBVC, Sinh viên

ThS.Tùng

C11,12

17/01

 

 

 

 

 

 

Năm

18/01

18h00

ĐTN thực hiện Chương trình Áo ấm vùng cao

BCHĐTN

Theo KH

ThS.Tùng

Điện Biên

Sáu

19/01

10h00

Tổng kết lớp tiếng Anh do giảng viên tình nguyện người Úc giảng dạy

TTDV

BGH, TTDV, P.HTQT, Sinh viên

TS.Hoàng

TTDV

Cả ngày

ĐTN thực hiện Chương trình Áo ấm vùng cao

BCHĐTN

Theo KH

ThS.Tùng

Điện Biên

Bảy

20/01

Cả ngày

ĐTN thực hiện Chương trình Áo ấm vùng cao

BCHĐTN

Theo KH

ThS.Tùng

Điện Biên

CN

21/01

Cả ngày

ĐTN thực hiện Chương trình Áo ấm vùng cao

BCHĐTN

Theo KH

ThS.Tùng

Điện Biên

Tin liên quan