Lên đầu trang
Thứ sáu, 19/10/2018 11:56


Thứ

Ngày

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

 

Hai

08/01

08h00

Giao ban BGH

P.HCTH

BGH

TS.Tùng

P.Họp

 

14h00

Giao ban BGH  với Trưởng đơn vị

P.HCTH

BGH, Trưởng ĐV

TS.Tùng

P.HT1

 

Ba

09/01

 

 

 

 

 

 

 

10/01

09h00

Tiếp nhận sách tiếng Anh của Giảng viên tình nguyện người Úc

TV

Thư viện, HTQT, HCTH

TS.Hoàng

TV

 

14h00

Họp triển khai KH giảng dạy tại các cơ sở liên kết đào tạo

P.ĐTĐH

Đại diện LĐ các Phòng (ĐTĐH, CTHSSV, Ttra, TCKT, VTTB, QTrị,); TTKT;  Các Khoa, các BM thuộc Khoa

TS.Thành

P.HT1

 

16h30

Họp sơ kết việc triển khai khóa học Elearning về ĐDCS1 và triển khai các khóa học Elearning trong năm 2018

P.ĐTĐH

Phòng (ĐTĐH, CTHSSV, CNTT) BM.QLĐD, BM.ĐDCS, BM.Hóa sinh, BM.SLSLB-MD,  TTTHTLS, TTKT

TS.Thành

P.HT1

 

Năm

11/01

14h00

Họp thông qua đề án tự chủ TTHTKHCN&D V

TTDV

BGH, Ban xây dựng đề án tự chủ

TS.Tùng

P.HT1

 

Cả ngày

Khai giảng lớp liên kết với Trường Cao đẳng  Y  tế Sơn La

P.ĐTĐH

Theo QĐ

TS.Thành

Sơn La

 

Sáu

12/01

Cả ngày

Khai giảng lớp liên kết với Trường Cao đẳng  Y  tế Sơn La

P.ĐTĐH

Theo QĐ

TS.Thành

Sơn La

 

Bảy

13/01

 

 

 

 

 

 

 

CN

14/01

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan