Lên đầu trang
Thứ sáu, 19/10/2018 12:02


Thứ

Ngày

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

25/12

08h00

Giao ban BGH

P.HCTH

BGH

TS.Tùng

P.Họp

08h00

Khai mạc lớp Ngoại ngữ cho đối tượng HVCH Điều dưỡng khóa 4

TTDV

TTDV, P.HTQT, P.ĐTSĐH, HV

TS.Hoàng

P.HT3

14h00

Giao ban BGH với Trưởng ĐV

P.HCTH

BGH, Trưởng ĐV

TS.Tùng

P.HT2

16h00

Họp bầu Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT

P.TCCB

HĐKH&ĐT theo QĐ

TS.Tùng

P.HT2

Ba

26/12

07h45

Hội nghị Khoa học và  Công nghệ tuổi trẻ cấp Trường năm 2017

P.QNCKH

Toàn thể CBVC; Đại diện HV. SV

TS.Hoàng

HT.Lớn

GĐ.B11

27/12

15h00

Họp BCHCĐ mở rộng triển khai công tác chuẩn bị Hội  nghị CBVC 2017

BCHCĐ

BCHCĐ, Tổ trưởng CĐ

TS.Long

P.HT2

Năm

28/12

14h00

Họp HĐ nghiệm thu khóa học Eleaning về QLĐD

P.ĐTĐH

Theo QĐ

TS.Tùng

P.HT2

Sáu

29/12

 

 

 

 

 

 

Bảy

30/12

 

 

 

 

 

 

CN

31/12

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan