Lên đầu trang
Thứ sáu, 19/10/2018 12:57


Thứ

Ngày

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

18/12

08h00

Gặp mặt Giảng viên tình nguyện người Úc

P.HTQT

HTQT, TTDV, TCCB, Học viên (theo QĐ số 2585/QĐ-Đ DN ngày 14/12/2017)

TS.Hoàng

TTDV

Ba

19/12

16h30

Họp GVCN, CVHT, Lớp trưởng các lớp

P.CTHSSV

Trưởng ĐV, GVCN, CVHT, BTĐTN, Hội SV, Lớp trưởng các lớp

TS.T.Anh

HT.Lớn

20/12

14h00

Họp triển khai công tác đào tạo thực hành theo Nghị định số 111/2017/NĐ-CP

P.ĐTĐH

Trưởng phòng (TCCB, TTra, TCKT); Giám đốc (TTKT, TTTHTLS); Trưởng Khoa, Trưởng BM và Giảng viên Khoa YHLS

TS.T.Anh

P.HT2

Năm

21/12

14h00

Họp Ban quản lý công trình với các Nhà thầu

P.QTrị

Ban QLCT, Nhà thầu

TS.Thành

P.HT2

Sáu

22/12

09h00

Chúc mừng các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn (22/12)

P.HCTH

P.HCTH, P.TCCB

TS.T.Anh

TP.NĐ

14h00

Họp triển thống nhất Quy trình ban hành văn bản

P.HCTH

Trưởng các ĐV, Chuyên viên làm công tác VP (Theo TB)

TS.Tùng

P.HT2

15h00

Gặp mặt KN 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân VN

Hội CCB

BGH, Các đồng chí đã từng tham gia Quân đội

TS.T.Anh

P.HT1

16h00

Họp Bình công lao động tháng 12

BCHCĐ

Theo QĐ

TS.Long

P.HT1

Bảy

23/12

Cả ngày

Đón tiếp Học viên Sau đại học  nhập học 2017

P.ĐTSĐH

Ban đón tiếp HV

TS.Hoàng

P.HT3

CN

24/12

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan