Lên đầu trang
Thứ sáu, 19/10/2018 12:17


Thứ

Ngày

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

11/12

08h00

Giao ban BGH

P.HCTH

BGH

TS. Tùng

P.Họp

09h00

Phòng TCKT báo cáo Hiệu trưởng về nội dung và giải pháp thực hiện kết luận của các đoàn kiểm tra

P.TCKT

Phòng (TCKT, VTTTB, QTrị, CNTT, CTHSSV, ĐTĐH, TCCB), Trung tâm HTKHCN&DV

TS.Tùng

P.HT2

10h30

Họp Hội đồng kỷ luật viên chức và người lao động theo HĐ 68

P.TCCB

Theo QĐ

TS.Tùng

P.HT2

14h00

Giao ban BGH với Trưởng ĐV

P.HCTH

BGH, Trưởng ĐV

TS.Tùng

P.HT2

16h00

Họp BTC Hội nghị  CBVC năm 2017

BCHCĐ

Theo QĐ

TS.Tùng

P.HT2

16h30

Họp Ban chấp hành Đảng bộ

P.TCCB

BCHĐB

TS.Tùng

P.HT2

Ba

12/12

 

 

 

 

 

 

13/12

08h00

Tập huấn “Chăm sóc vết thương”

P.ĐTĐH

 P.ĐTĐH, P.HTQT, 12GV (Theo QĐ)

TS.Hoàng

BVĐK

Nam Định

15h00

Họp cụm thi đua ĐTN khối các trường CĐ, ĐH trên địa bàn Nam Định

ĐTN

Theo TB

ThS.Hằng

P.HT1

Năm

14/12

08h00

Tập huấn “Chăm sóc vết thương”

P.ĐTĐH

P.ĐTĐH, P.HTQT, 12GV theo QĐ

TS.Hoàng

BVĐK

Nam Định

16h00

Sinh hoạt Chi hội Điều dưỡng

Chi hội

Hội viên

ThS.Hằng

P.HT2

Sáu

15/12

08h00

Họp HĐ và các Ban giúp việc thi tuyển sinh 2017

P.ĐTĐH

Theo QĐ

TS.Thành

P.HT2

14h00

Gặp mặt thí sinh dự thi

P.ĐTĐH

Ban thư ký, Ban coi thi

TB. Coi thi

Bảy

16/12

Cả ngày

Thi tuyển sinh

P.ĐTĐH

HĐ, Ban thư ký, Ban coi thi

TB. Coi thi

CN

17/12

Sáng

Thi tuyển sinh

P.ĐTĐH

HĐ, Ban thư ký, Ban coi thi

TB. Coi thi

Tin liên quan