Lên đầu trang
Thứ sáu, 19/10/2018 12:42


Thứ

Ngày

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

04/12

14h00

Họp Ban cải cách hành chính

P.TCCB

Theo QĐ

TS.Tùng

P.HT2

15h00

Họp Ban xây dựng đề án tự chủ Trung tâm HTKHCN&DV

P.TCCB

Theo QĐ

TS.Tùng

P.HT2

Ba

05/12

08h00

Họp BTC Hội nghị KHCN tuổi trẻ cấp trường 2017

 

Theo QĐ

TS.Tùng

P.HT2

09h30

Gặp mặt giao nhiệm vụ cho Đoàn thể thao trước khi lên đường đi thi đấu

 

BGH, Công đoàn, ĐTN, VĐV

TS.Tùng

P.HT2

06/12

08h00

Họp HĐ Tự đánh giá chương trình đào tạo (Nhóm chuyên trách số 1)

Nhóm 4

Theo QĐ

TS.Thắng

P.HT2

08h00

Họp HĐ Tự đánh giá chương trình đào tạo (Nhóm chuyên trách số 3)

Nhóm 3

Theo QĐ

TS.Hoàng

P.HT1

10h00

Phòng TCKT báo cáo Hiệu trưởng về nội dung và giải pháp thực hiện kết luận của các đoàn kiểm tra

P.TCKT

Phòng (TCKT, VTTTB, QTrị, CNTT, TCCB), Trung tâm HTKHCN&DV

TS.Tùng

P.HT2

14h00

Nghiệm thu Đề tài NCKH cấp cơ sở 2017

P.NCKH

Theo QĐ

TS.Hoàng

P.HT2

15h30

Tập huấn Kê khai tài sản thu nhập cá nhân năm 2017

P.TCCB

Theo QĐ

TS.Tùng

P.HT1

Năm

07/12

14h00

Họp HĐ Tự đánh giá chương trình đào tạo (Nhóm chuyên trách số 4)

Nhóm 4

Theo QĐ

TS.T.Anh

P.HT2

Sáu

08/12

 

 

 

 

 

 

Bảy

09/12

 

 

 

 

 

 

CN

10/12

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan