Lên đầu trang
Thứ bảy, 17/11/2018 16:00


       Sáng 19/11/2017, tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Y tế công cộng của Nghiên cứu sinh Đỗ Minh Sinh – Trưởng Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định với đề tài: “Nghiên cứu điều kiện lao động, tình trạng sức khoẻ, bệnh tật của người lao động tại làng nghề tái chế nhôm Bình Yên tỉnh Nam Định và hiệu quả một số biện pháp can thiệp”. Đề tài được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Ngô Thị Nhu và PGS.TS. Nguyễn Quốc Tiến.

       Tham dự buổi bảo vệ luận án có TS. Trương Tuấn Anh - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, lãnh đạo Trường Đại học Y Dược Thái Bình, đồng nghiệp, bạn bè, người thân và những người quan tâm đến nội dung luận án. Hội đồng chấm luận án có 07 thành viên  do GS.TS. Trần Quốc Kham – Nguyên Phó cục trưởng Cục KHCN&ĐT, Bộ Y tế làm Chủ tịch Hội đồng.

Các thành viên Hội đồng chấm Luận án

Nghiên cứu sinh Đỗ Minh Sinh trình bày tóm tắt kết quả luận án

Các Uỷ viên Phản biện đọc bản nhận xét đánh giá Luận án

       Sau khi nghe Nghiên cứu sinh Đỗ Minh Sinh trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

       Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Y tế cộng đồng; mã số: 62.72.03.01, với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, GS.TS. Trần Quốc Kham - Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn.  

GS.TS. Trần Quốc Kham - Chủ tịch Hội đồng đọc bản Quyết nghị của Hội đồng

       Đề tài đã xác định được thực trạng điều kiện lao động tại làng nghề tái chế nhôm Bình Yên, thực trạng sức khỏe, bệnh tật người lao động tại làng nghề Bình Yên và đưa ra hiệu quả can thiệp cải thiện điều kiện lao động.

       Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Đỗ Minh Sinh đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng, Nghiên cứu sinh Đỗ Minh Sinh xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Bình cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành Y tế công cộng cho Nghiên cứu sinh Đỗ Minh Sinh.

       Một số hình ảnh tại lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ:

PGS.TS. Nguyễn Quốc Tiến - Cán bộ hướng dẫn phát biểu tại lễ bảo vệ Luận án

Cán bộ hướng dẫn tặng hoa chúc mừng NCS Đỗ Minh Sinh

Các thành viên Hội đồng chấm Luận án tặng hoa chúc mừng NCS Đỗ Minh Sinh

TS. Trương Tuấn Anh - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tặng hoa chúc mừng NCS Đỗ Minh Sinh

TS. Đinh Quốc Thắng - Trưởng phòng TCCB trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tặng hoa chúc mừng NCS Đỗ Minh Sinh

Các đồng nghiệp tại trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tặng hoa chúc mừng NCS Đỗ Minh Sinh

NCS Đỗ Minh Sinh cùng gia đình

 

 

 

Tin liên quan