Lên đầu trang
Chủ nhật, 17/02/2019 19:04


Ngày 24/11/2017, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về dự thảo Luật Dân số. Tham dự hội thảo có GS. TS. Nguyễn  Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, đại diện lãnh đạo, chuyên viên của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, các Bộ/Ngành liên quan và các chuyên gia trong lĩnh vực dân số.

24.11.2017. anh 1, HT Luat Dan so.jpg

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến chủ trì Hội thảo

Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới đã định hướng chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Công tác dân số phải chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh bảo đảm phát triển nhanh và bền vững. Nghị quyết đặt ra mục tiêu giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề quy mô, cơ cấu, chất lượng, phân bố dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội. Từ những định hướng chính sách dân số mới, đòi hỏi Pháp luật dân số nói chung và Pháp lệnh dân số cần có những bổ sung, sửa đổi để phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, đồng thời giải quyết toàn diện các vấn đề dân số, bảo đảm cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Bộ Y tế đã hoàn thành việc xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và đang triển khai việc hoàn thiện, chỉnh lý dự thảo chi tiết Luật Dân số theo đánh giá tác động của chính sách và Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương về công tác dân số trong tình hình mới cũng như lấy kiến các chuyên gia, nhà khoa học và đối tượng chịu sự tác động của Luật. Dự kiến sẽ trình chính phủ vào quý I/2018.

24.11.2017. anh 2, HT Luat Dan so.jpg

 

Để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về dân số, đáp ứng yêu cầu cần có khung pháp lý cao nhất để giải quyết toàn diện các vấn đề dân số, Bộ Y tế tiếp tục xin ý kiến Ban soạn thảo và các đại biểu, chuyên gia về toàn bộ nội dung của Dự án Luật Dân số, đặc biệt là về các phương án lựa chọn quy định về quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện chính sách của Nhà nước về dân số./.

Theo Bộ Y tế

Tin liên quan