Lên đầu trang
Thứ sáu, 19/10/2018 12:52


Thứ

Ngày

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

20/11

16h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Sau Đại học

P.ĐTSĐH

Theo QĐ

TS.Hoàng

P.HT2

Ba

21/11

Cả ngày

Thông qua Đề cương luận văn Thạc sĩ khóa 3

P.ĐTSĐH

Theo QĐ

TS.Thành

P.HT3

22/11

Cả ngày

Thông qua đề cương Luận văn Thạc sĩ khóa 3

P.ĐTSĐH

Theo QĐ

TS.Thành

P.HT3

14h00

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở 2017

P.NCKH

Theo QĐ

TS.T.Anh

P.HT2

Năm

23/11

Cả ngày

Thông qua đề cương Luận văn Thạc sĩ khóa 3

P.ĐTSĐH

Theo QĐ

TS.Tùng

P.HT3

14h00

Nghiệm thu Bộ câu hỏi thi KTHP môn tiếng Anh, tiếng Anh nâng cao và Sinh học di truyền

TTKT

BM. Ngoại ngữ; Bộ môn Sinh vật

TS.Thành

P.HT2

16h00

Bình công lao động tháng 11

BCHCĐ

Theo QĐ

TS.Long

P.HT2

Sáu

24/11

16h00

Làm việc Phòng Quản trị về việc nâng cấp phần mềm Quản lý KTX

P.CNTT

P.CNTT, P.QTrị, P.TCKT

TS.T.Anh

P.HT2

Cả ngày

Thông qua đề cương Luận văn Thạc sĩ khóa 3

P.ĐTSĐH

Theo QĐ

TS.Tùng

P.HT3

Bảy

25/11

 

 

 

 

 

 

CN

26/11

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan