Lên đầu trang
Thứ sáu, 19/10/2018 11:55


Thứ

Ngày

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

13/11

Cả ngày

Chấm thi tuyển sinh SĐH

P.ĐTĐH

Theo QĐ

TS.Thành

P.HT3

10h00

Họp HĐ Tự đánh giá và Ban thư ký

TTKT

Theo QĐ

TS.Tùng

P.HT2

14h00

Giao ban BGH với Trưởng ĐV

P.HCTH

BGH, Trưởng ĐV

TS.Tùng

P.HT2

Ba

14/11

Cả ngày

Chấm thi tuyển sinh SĐH

P.ĐTĐH

Theo QĐ

TS.Thành

P.HT3

Sáng

Chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ khóa II

P.ĐTSĐH

TVHĐ, Phạm Thanh Vân, Đào Tiến Thịnh

TS.Tùng

P.HT3

14h00

Họp BTC khám sức khỏe đầu vào cho SV, CBVC

P.QTrị

Theo QĐ

TS.Thành

P.HT2

15/11

08h00

Nghiệm thu đề tài, sáng kiến cấp cơ sở năm 2017

P.NCKH

Theo QĐ

TS. Hoàng

P.HT2

Sáng

Chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ khóa II

P.ĐTSĐH

TVHĐ, Ngô Trung Hiếu, Đỗ Thị Thanh Vân

TS.Tùng

P.HT3

Chiều

Chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ khóa II

P.ĐTSĐH

TVHĐ, Phùng Văn Quý, Trịnh T. Thu Thuỷ

TS.Tùng

P.HT3

19h30

Chung kết cuộc thi ý tưởng sáng tạo sinh viên

P.NCKH

Theo TB

TS.Hoàng

HT.Lớn

Năm

16/11

08h30-17h00

Hội thảo “Hỗ trợ nâng cao năng lực cho điều dưỡng về chăm sóc trẻ”

TTTHTLS

Theo QĐ

TS.Hoàng

P.HT2

14h00

Lễ kỷ niệm ngày 20/11

P.HCTH

Theo TB

TS.Tùng

P.HT2

Sáu

17/11

08h00- 17h00

Hội thảo “Hỗ trợ nâng cao năng lực cho điều dưỡng về chăm sóc trẻ”

TTTHTLS

Theo QĐ

TS.Hoàng

P.HT2

Cả ngày

Chung tay vì sự sống năm 2017

P.HCTH

Theo TB

TS.Tùng

Tiền sảnh Nhà 9 tầng

Bảy

18/11

08h00

Lễ công nhận và Trao bằng TN Đại học, Cao đẳng chính quy 2017

P.ĐTĐH

Theo TB

TS.Tùng

HT.Lớn

CN

19/11

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan