Lên đầu trang
Thứ sáu, 19/10/2018 12:08


Thứ

Ngày

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

06/11

16h00

Họp HĐ tuyển sinh SĐH

P.ĐTSĐH

Theo QĐ

TS.Hoàng

P.HT2

Ba

07/11

08h00

Chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ khóa 2

P.ĐTSĐH

TVHĐ, Nguyễn Xuân Tĩnh, La Văn Luân

TS.Hoàng

P.HT3

16h00

Sinh nhật tập thể tháng 11

BCBCĐ

BGH, BCHCĐ, CBVC sinh tháng 11

TS.Long

P.HT1

08/11

08h00

Tập huấn tuyển sinh SĐH

P.ĐTSĐH

Theo QĐ

TS.T.Anh

P.HT2

14h00

Họp BTC Kỷ niệm ngày 20/11

P.HCTH

Theo QĐ

TS.Tùng

P.HT2

14h30

Họp BTC Lễ công nhận và trao bằng tốt nghiệp năm 2017

P.ĐTSĐH

Theo QĐ

TS.Tùng

P.HT2

16h30

Họp GVCN, CVHT, Lớp trưởng các lớp

P.CTHSSV

Trưởng ĐV, GVCN, CVHT, Lớp trưởng các lớp

TS.T.Anh

HT.Lớn

Năm

09/11

08h30

Làm thủ tục cho thí sinh dự thi

P.ĐTSĐH

Ban coi thi, Ban thư ký

TS.T.Anh

13h15

Thi tuyển sinh SĐH

P.ĐTSĐH

Theo QĐ

TS.T.Anh

Sáu

10/11

Cả ngày

Thi tuyển sinh SĐH

P.ĐTSĐH

Theo QĐ

TS.T.Anh

 

 

 

 

 

 

Bảy

11/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

12/11

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan