Lên đầu trang
Thứ bảy, 20/04/2019 22:07


       Trong khuôn khổ hợp tác giữa trường ĐH Điều dưỡng Nam Định và trường ĐH Điều dưỡng Baylor, Hoa Kỳ, từ ngày 04 – 30/6/2017 các giảng viên của trường Đại học Điều dưỡng Baylor, Hoa Kỳ sang Việt Nam để giảng dạy 03 môn học cho học viên lớp cao học điều dưỡng khoá 3 của trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

       Từ ngày 15 - 26/5/2017 TS. Lyn và TS. Terri giảng dạy môn “Phương pháp giảng dạy điều dưỡng". Môn học này trang bị cho người người học kiến thức về phương pháp giảng dạy và đánh giá.

       Từ ngày 05 - 16/6/2017 TS. Erin và TS. Renee giảng dạy môn “Thực hành điều dưỡng dựa trên bằng chứng”. Môn  học được thiết kế để cung cấp cách tiếp cận phân tích và có hệ thống để đánh giá nghiên cứu dựa trên bằng chứng sử dụng trong thực hành lâm sàng. Môn học cho phép học viên phát triển cách tiếp cận dựa trên bằng chứng để trả lời các câu hỏi lâm sàng quan trọng thông qua nghiên cứu tài liệu tích hợp. Học viên sẽ phân tích hướng dẫn thực hành dựa trên bằng chứng và dịch thuật nghiên cứu. 

 

Nội dung của môn học bao gồm:

Ngày 05/6: Giới thiệu khoá học

Ngày 06/6: Chiến lược nghiên cứu tài liệu; Đánh giá kiến thức để ra quyết định lâm sàng; Đánh giá nghiên cứu định lượng; Đánh giá nghiên cứu định tính

Ngày 07/6: Câu hỏi PICOT

Ngày 08/6: Sử dụng ma trận để tổ chức dữ liệu; Lựa chọn tài liệu; Sử dụng các hướng dẫn thực hành lâm sàng để làm thực hành dựa trên bằng chứng

Ngày 09/6: Phân tích bài báo; Tổng hợp tài liệu

Ngày 12/6: Phân tích dữ liệu; Thảo luận các yêu cầu thuyết trình

Ngày 13/6: Thực hiện các bằng chứng; Phân tích SWOT

Ngày 14/6: Cải thiện chất lượng; Thay đổi các mô hình thực hành; Ôn thi

Ngày 15/6: Thuyết trình

Ngày 16/6: Thi  

       Từ ngày 19 - 30/6/2017 TS. Julie và TS. Dora giảng dạy môn "Lãnh đạo và quản lý điều dưỡng". Môn học được thiết kế để phân tích cho học viên các khái niệm lãnh đạo; xây dựng các kỹ năng quan trọng cho các nhà quản lý điều dưỡng trong các tổ chức chăm sóc sức khoẻ, kỹ năng quản lý và vai trò của người điều dưỡng trong các tổ chức chăm sóc và điều dưỡng; đề cập đến các yếu tố ảnh hưởng đến lãnh đạo và quản lý điều dưỡng.

Tin liên quan