Lên đầu trang
Thứ hai, 23/07/2018 01:36


       Trong khuôn khổ hợp tác giữa trường ĐH Điều dưỡng Nam Định và trường ĐH Điều dưỡng Baylor, Hoa Kỳ, từ ngày 04 – 17/6/2017 các giảng viên của trường Đại học Điều dưỡng Baylor, Hoa Kỳ sang Việt Nam để giảng dạy môn học “Thực hành điều dưỡng dựa trên bằng chứng” cho học viên lớp cao học điều dưỡng khoá 3 của trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

TS. Ngô Huy Hoàng - Phó Hiệu trưởng phát biểu tại buổi lễ khai mạc

TS. Renee phát biểu tại buổi gặp mặt

TS. Erin phát biểu tại buổi gặp mặt

Lớp Cao học Điều dưỡng khoá 3 chụp ảnh cùng các giảng viên

 

Khoá học được thiết kế để cung cấp cách tiếp cận phân tích và có hệ thống để đánh giá nghiên cứu dựa trên bằng chứng sử dụng trong thực hành lâm sàng. Khoá học cho phép học viên phát triển cách tiếp cận dựa trên bằng chứng để trả lời các câu hỏi lâm sàng quan trọng thông qua nghiên cứu tài liệu tích hợp. Học viên sẽ phân tích hướng dẫn thực hành dựa trên bằng chứng và dịch thuật nghiên cứu. Nội dung của khoá học bao gồm:

Ngày 05/6: Giới thiệu khoá học

Ngày 06/6: Chiến lược nghiên cứu tài liệu; Đánh giá kiến thức để ra quyết định lâm sàng; Đánh giá nghiên cứu định lượng; Đánh giá nghiên cứu định tính

Ngày 07/6: Câu hỏi PICOT

Ngày 08/6: Sử dụng ma trận để tổ chức dữ liệu; Lựa chọn tài liệu; Sử dụng các hướng dẫn thực hành lâm sàng để làm thực hành dựa trên bằng chứng

Ngày 09/6: Phân tích bài báo; Tổng hợp tài liệu

Ngày 12/6: Phân tích dữ liệu; Thảo luận các yêu cầu thuyết trình

Ngày 13/6: Thực hiện các bằng chứng; Phân tích SWOT

Ngày 14/6: Cải thiện chất lượng; Thay đổi các mô hình thực hành; Ôn thi

Ngày 15/6: Thuyết trình

Ngày 16/6: Thi  

Tin liên quan