Lên đầu trang
Thứ hai, 24/02/2020 02:38

 
1 Ông Lê Thanh Tùng Tiến sĩ Hiệu trưởng
2 Ông Ngô Huy Hoàng Tiến sĩ  Phó Hiệu trưởng
3 Ông Vũ Văn Thành Tiến sĩ  Phó Hiệu trưởng
4 Ông Trương Tuấn Anh Tiến sĩ  Phó Hiệu trưởng
5 Ông Trần Việt Tiến Thạc sĩ Trưởng phòng ĐTĐH
6 Bà Trần Thị Việt Hà Thạc sĩ Phó trưởng phòng ĐTĐH
7 Bà Bùi Khánh Thuận Thạc sĩ Phó trưởng phòng ĐTĐH
8 Ông Trần Văn Long Tiến sĩ Trưởng phòng ĐTSĐH
9 Bà Nguyễn Thị Minh Chính Tiến sĩ Giám đốc TTTHTLS
10 Ông Đinh Quốc Thắng Tiến sĩ Trưởng phòng TCCB
11 Ông Đỗ Minh Sinh Tiến sĩ Trưởng phòng QLNCKH
12 Bà Mai Thị Thanh Thu Tiến sĩ Trưởng phòng HTQT
13 Ông Nguyễn Anh Tiến Thạc sĩ Trưởng phòng CNTT
14 Ông Nguyễn Mạnh Dũng Thạc sĩ Phó trưởng khoa YHLS
15 Bà Vũ Thị Là Thạc sĩ Phó trưởng khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
16 Ông Đinh Thắng Lợi DSCKI Giám đốc trung tâm HTKHCN&DV
17 Ông Trần Đức Lượng Tiến sĩ Phó trưởng khoa KHCB
18 Bà Phạm Thị Thanh Hương Thạc sĩ Phó trưởng khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
19 Ông Trần Quang Tuấn BSCKII Phó trưởng khoa YHLS
20 Bà Trần Thị Kim Thục Thạc sĩ Phó trưởng khoa YHCS
21 Bà Trần Thị Hương Thạc sĩ Phó trưởng khoa YHCS
22 Bà Lê Thị Minh Thu Thạc sĩ Phó Giám đốc TT KH&ĐBCLGD
 
 
Tin liên quan