Lên đầu trang
Thứ sáu, 20/04/2018 15:45


STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Lê Thanh Tùng

Chủ tịch Hội đồng

Hiệu trưởng

2

Ngô Huy Hoàng

Phó Chủ tịch

Hội đồng

Phó Hiệu trưởng

3

Vũ Văn Thành

Ủy viên 

Phó Hiệu trưởng

4

Trương Tuấn Anh

Uỷ viên

Phó Hiệu trưởng

5

Trần Việt Tiến

Ủy viên 

Trưởng phòng Đào tạo Đại học

6

Bùi Khánh Thuận

Uỷ viên TK

Phó Trưởng phòng Đào tạo Đại học

7

Đinh Quốc Thắng

Uỷ viên

Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ

9

Trần Đức Lượng

Ủy viên 

Phó trưởng khoa Khoa học cơ bản

10

Đặng Văn Vũ

Uỷ viên

Trưởng bộ môn VLTL&PHCN

11

Nguyễn Mạnh Dũng

Ủy viên 

Giám đốc TTKT&ĐBCLGD

12

Phạm T Thanh Hương

Uỷ viên

Phó trưởng khoa Điều dưỡng - Hộ sinh

13

Trần Quang Tuấn

Ủy viên

Phó trưởng khoa Y học lâm sàng

14

Trần Thị Kim Thục

Uỷ viên

Phó trưởng khoa Y học cơ sở

15 Trần Thị Hương Uỷ viên Phó trưởng khoa Y học cơ sở
16 Nguyễn Thị Minh Chính Uỷ viên Giám đốc TTTHTLS
17 Đỗ Minh Hiền Uỷ viên Trưởng BM Y học cố truyền
18 Phạm Thị Thu Hương Uỷ viên Trưởng BM QL&NCĐD
19 Trần Thị Việt Hà Uỷ viên Phó trưởng phòng ĐTĐH
20 Vũ Thị Là Uỷ viên Phó Giám đốc TTKH&ĐBCLGD
21 Nguyễn Anh Tiến Uỷ viên Trưởng phòng CNTT
22 Đỗ Minh Sinh Uỷ viên Trưởng phòng NCKH
23 Đinh Thắng Lợi Uỷ viên Giám đốc TTHTKHCN&DV
Tin liên quan