Lên đầu trang
Thứ hai, 20/05/2019 15:49


 

STT Họ và tên Năm
sinh
Trình độ Chức vụ
1 Trần Việt Tiến 1965 Thạc sỹ Phó khoa, Trưởng phòng
2 Bùi Thị Khánh Thuận 1981 Thạc sỹ Phó trưởng phòng
3 Trần Thị Việt Hà 1975 Thạc sỹ Phó trưởng phòng
4 Phạm Thị Thuý Liên 1989 Thạc sỹ  
5 Phạm Thị Hiếu 1982 Thạc sỹ  
6 Nguyễn Thị Thuý Nga 1974 Thạc sỹ  
7 Đỗ Thị Tuyết Mai 1971 ĐDCKI  
8 Bùi Thị Hương 1986 Thạc sỹ  
9 Trần Trung Dũng 1980 Thạc sỹ  
10 Đặng Thị Hân 1988 Thạc sỹ  

 

 

Tin liên quan