Lên đầu trang
Chủ nhật, 16/12/2018 13:01


TT

Họ tên

Chức vụ

Ghi chú

1

TS. Đinh Quốc Thắng

Trưởng phòng

Trưởng Khoa Khoa học cơ bản

2

ThS. Nguyễn Thị Minh Châu

Phó trưởng phòng

 

3

CN. Phạm Văn Tùng

Phó trưởng phòng

Kiêm nhiệm BM Điều dưỡng cơ sở

4

ĐDCKI. Nguyễn Thị Thuỳ

Giảng viên

 

5

CN. Nguyễn Thị Huyền

Chuyên viên

 

6

ThS. Nguyễn Hải Lâm

Giảng viên

Kiêm nhiệm BMĐD người lớn Ngoại khoa

7

Nguyễn Hùng Dũng

Nhân viên

 

8

Trần Văn Bi

Nhân viên

 

9

Đỗ Văn Dũng

Nhân viên

 

10

Vũ Duy Hải

Nhân viên

 

11

Trần Quốc Tịch

Nhân viên

 

12

Lê Anh Tuấn

Nhân viên

 

13

Vũ Văn Phúc

Nhân viên

 

14

 

 

 

15

Mai Hồng Chương

Nhân viên

 
Tin liên quan