Lên đầu trang
Thứ hai, 20/05/2019 15:50

STT Họ và tên Năm
sinh
Trình độ Chức vụ
1 Đinh Quốc Thắng 1965 Tiến sỹ Trưởng phòng
Trưởng khoa KHCB
Trưởng BM Lý luận chính trị
2 Phạm Văn Tùng 1981 Thạc sỹ Phó trưởng phòng
3 Lê Xuân Hồng 1978 Thạc sỹ Phó trưởng phòng
4 Nguyễn Thị Minh Châu 1982 Thạc sỹ Phó trưởng phòng
5 Nguyễn Thị Thuỳ 1985 ĐDCKI  
6 Nguyễn Hải Lâm 1989 Thạc sỹ  
7 Nguyễn Thị Huyền 1986 Cử nhân  
8 Nguyễn Vân Anh 1994 Cử nhân  
9 Nguyễn Thị Hồng Vân 1971 Cử nhân  
10 Nguyễn Thị Lan 1964    
11 Vũ Văn Phúc 1985    
12 Trần Văn Bi 1974    
13 Nguyễn Hùng Dũng 1969    
14 Trần Quốc Tịch 1966    
15 Đỗ Văn Dũng 1963    
16 Mai Hồng Chương 1963    
17 Vũ Duy Hải 1961    
18 Phạm Nam Trung 1974    
19 Trần Văn Trường 1988    
20 Trần Thị Thùy  1991    
21 Vũ Thị Ngân 1974    
Tin liên quan