Lên đầu trang
Chủ nhật, 18/11/2018 04:39


1. Trưởng khoa: TS. Vũ Văn Thành - Phó Hiệu trưởng

2. Phó trưởng khoa:

    ThS. Trần Thị Kim Thục

    ThS. Trần Thị Hương

II. Các bộ môn thuộc khoa Y học cơ sở: 

1. Bộ môn Dược học

2. Bộ môn Giải phẫu - Mô

3. Bộ môn Hoá sinh

4. Bộ môn SL-SLB-MD

5. Bộ môn VSV-KST

III. Viên chức khoa Y học cơ sở

              Bộ môn Dược

1  DSCKI. Đinh Thắng Lợi  Giám đốc TTHTKHCN&DV

 Trưởng bộ môn Dược

2  Trần Doãn An  
3  DSĐH. Vũ Thị Thanh Hằng  Phó trưởng bộ môn Dược
4  DSCKI. Nguyễn Thị Khánh  Phó trưởng bộ môn Dược
5  CN. Nguyễn Thị Nga  
6  CN. Nguyễn Thị Thuý Nga  
7  CN. Phạm Thị Hồng Nhung  
8  Trần Thị Quỳnh Trang  
9  Nguyễn Trần Trinh  
10  CN. Phạm Thị Hương Xuân  
11  Phạm Thị Oanh  Phòng CTHSSV
 Kiêm nhiệm Bộ môn Dược

              Bộ môn Giải phẫu - Mô

12  ThS. Trần Thị Kim Thục  Phó trưởng khoa Y học cơ sở
 Trưởng BM Giải phẫu-Mô
13  Nguyễn Văn Chữ  
14  BS. Nguyễn Thị Hồng Yến  
15  Lê Thị Thu Hà  
16  ThS. Đỗ Thị Hồng Hải  
17  CN. Phạm Trung Kiên  
18  Cao Thị Oanh  
19  ĐDCKI. Phạm Văn Tỉnh  
20  BS. Vũ Thị Thêu  

              Bộ môn Hoá sinh

21  ThS. Trần Thị Hương

 Phó trưởng Khoa Y học cơ sở

Trưởng BM Hoá sinh

22  CN. Đàm Dương Mỹ Ngọc  
23  Mai Lệ Quyên  
24  ThS. Phạm Văn Sơn  

              Bộ môn SL-SLB-MD

25  ThS. Vũ Thế Hùng  Trưởng phòng VTTTB

 Kiêm nhiệm BM SL-SLB-MD

 Trưởng BM SL-SLB-MD

26  BS. Đinh Quốc Bảo  Phó trưởng BM SL-SLB-MD
27  CN. Phạm Thị Dịu  
28  CN. Nguyễn Thị Bích Hằng  
29  BS. Phùng Thị Thu Hương  
30  CN. Nguyễn Thị Là  
31  BS. Lê Thị Ngọc Thuý  
32  Lại Thị Thanh Xuân  
33  ThS. Dương Đình Dũng  Trung tâm KH&ĐBCLGD
 Kiêm nhiệm BM SL-SLB-MD

              Bộ môn VSV-KST

34 TTƯT.TS. Vũ Văn Thành

 Phó Hiệu trưởng 

 Trưởng khoa Y học cơ sở

Trưởng BM VSV-KST

35  BS. Nguyễn Văn Cao  
36  CN. Trần Minh Đức  
37  ThS. Hoàng Thị Hoà  Phó trưởng BM
38  CN. Nguyễn Thị Thu Huyền  
39  CN. Trương T Minh Nguyệt  
40  CN. Đào Thị Xuân Thu  
41  BS. Đỗ Thị Thuỳ Dung  

           

Tin liên quan