Lên đầu trang
Chủ nhật, 21/04/2019 13:24


I. Lãnh đạo khoa

1. Trưởng khoa: TS. Vũ Văn Thành - Phó Hiệu trưởng

2. Phó trưởng khoa:

    ThS. Trần Thị Kim Thục

    ThS. Trần Thị Hương

II. Các bộ môn thuộc khoa Y học cơ sở: 

1. Bộ môn Dược học

2. Bộ môn Giải phẫu - Mô

3. Bộ môn Hoá sinh

4. Bộ môn SL-SLB-MD

5. Bộ môn VSV-KST

III. Viên chức khoa Y học cơ sở

 

STT Họ và tên Bộ môn Năm
sinh
Trình độ Chức vụ
1 Phạm Thị Hồng Nhung Dược học 1980 Cử nhân  
2 Nguyễn Thị Khánh Dược học 1976 DSCKI Phó trưởng bộ môn
3 Nguyễn Thị Thuý Nga Dược học 1984 Cử nhân  
4 Vũ Thị Thanh Hằng Dược học 1982 Thạc sỹ Phó trưởng bộ môn
5 Trần Doãn An Dược học 1987 Trung cấp  
6 Nguyễn Thị Nga Dược học 1982 Cử nhân  
           
1 Trần Thị Kim Thục Giải phẫu - Mô 1965 Thạc sỹ Phó trưởng khoa YHCS;
Trưởng bộ môn
2 Phạm Văn Tỉnh Giải phẫu - Mô 1972 ĐDCKI  
3 Nguyễn Thị Hồng Yến Giải phẫu - Mô 1989 Bác sỹ  
4 Đỗ Thị Hồng Hải Giải phẫu - Mô 1979 Thạc sỹ  
5 Lê Thị Thu Hà Giải phẫu - Mô 1989 Cử nhân  
6 Phạm Trung Kiên Giải phẫu - Mô 1977 Cử nhân  
           
1 Trần Thị Hương Hoá sinh 1968 Thạc sỹ Phó trưởng khoa YHCS;
Trưởng bộ môn
2 Phạm Văn Sơn Hoá sinh 1980 Thạc sỹ  
3 Mai Lệ Quyên Hoá sinh 1990 Cử nhân  
4 Đàm Dương Mỹ Ngọc Hoá sinh 1986 Cử nhân  
           
1 Lê Thị Ngọc Thuý SL - SLB - MD 1985 Thạc sỹ  
2 Đinh Quốc Bảo SL - SLB - MD 1981 Thạc sỹ Phó trưởng bộ môn
3 Phùng Thị Thu Hương SL - SLB - MD 1967 Bác sỹ  
4 Lại Thị Thanh Xuân SL - SLB - MD 1986 Cử nhân  
5 Phạm Thu Dịu SL - SLB - MD 1986 Cử nhân  
6 Nguyễn Thị Là SL - SLB - MD 1970 Cử nhân  
7 Nguyễn Thị Bích Hằng SL - SLB - MD 1967 Cử nhân  
8 Hoàng Thị Hoà VSV - KST 1973 Thạc sỹ Phó trưởng bộ môn
9 Nguyễn Văn Cao VSV - KST 1986 Bác sỹ  
10 Nguyễn Thị Thu Huyền VSV - KST 1972 Cử nhân  
11 Trương Thị Minh Nguyệt VSV - KST 1984 CKI  
12 Trần Minh Đức VSV - KST 1982 Cử nhân  
13 Đỗ Thị Thùy Dung VSV - KST 1988 Bác sỹ  

 

Tin liên quan