Lên đầu trang
Thứ hai, 16/09/2019 09:28


Sứ mệnh

Sứ mệnh của trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã được xác định là phát triển công tác giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học về đào tạo Điều dưỡng, Hộ sinh và nhóm ngành khoa học sức khoẻ theo hướng đào tạo nguồn nhân lực về Điều dưỡng, Hộ sinh có chất lượng cao để phục vụ công tác nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân, trở thành một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực Y tế về Điều dưỡng có uy tín trong nước và quốc tế. 

Tầm nhìn

Định hướng phát triển của Nhà trường được xác định là: Đào tạo đội ngũ nhân lực Y tế có chất lượng cao, trong đó trọng tâm là nhân lực Điều dưỡng, Hộ sinh nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng về bảo vệ, chăm sóc, và nâng cao sức khoẻ nhân dân, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Tin liên quan