Lên đầu trang
Chủ nhật, 19/01/2020 21:07


 

Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

27/5

09h00

Phòng TCCB báo cáo Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác tổ chức nhân sự Bệnh viện

P. TCCB

TVĐU, BGH

PGS. TS Tùng

P. họp

14h00

Họp Ban tổ chức nghỉ hè 2019

VPCĐ

Theo Quyết định

PGS. TS Tùng

P. HT 2

14h00

Làm việc với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng

P. CTHSSV

Ban Tư vấn GTVL cho Sinh viên

TS. Tuấn Anh

P. khách

BA

28/5

14h00

Tập huấn sử dụng phần mềm Endnote

Trung tâm KT&ĐBCLGD

Thư ký Hội đồng

PGS. TS Tùng

P. HT 2

15h00

Thống nhất danh mục minh chứng

Trung tâm KT&ĐBCLGD

Hội đồng TĐG, các nhóm chuyên trách và Trưởng các đơn vị

PGS. TS Tùng

P. HT 2

29/5

14h00

Họp Hội đồng xét kỷ luật sinh viên

P. CTHSSV

Theo Quyết định

TS. Tuấn Anh

P. HT 2

19h00

Chung kết Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo sinh viên lần II năm 2019

P. QLNCKH

Theo Kế hoạch

PGS. TS Tùng

HT lớn

NĂM

30/5

           

SÁU

31/5

09h00

Họp Hội đồng nghiệm thu Đề án thay đổi công năng nhà 9 tầng

P. Quản trị

Hội đồng nghiệm thu và Ban XD Đề án (theo Quyết định)

PGS. TS Tùng

P. HT 2

Tin liên quan