Lên đầu trang
Thứ bảy, 22/02/2020 02:18


 

Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

13/5

           

BA

14/5

10h00

Làm việc với nghiệp đoàn Fukujuen

P. CTHSSV

P. HTQT, Ban TVVL

TS. Tuấn Anh

P. khách

14h00

Họp sơ kết các khóa học E-learning năm học 2018-2019

P. ĐTĐH

Lãnh đạo P.ĐTĐH, P.CNTT, TT THTLS và các BM: ĐDCS QLĐD, SL-SLB, LLTC, P.luật, Hóa sinh

TS. Thành

P. HT 2

16h30

Giao ban CVHT, Lớp trưởng các lớp

P. CTHSSV

Trưởng các đơn vị, CVHT, Lớp trưởng

TS. Tuấn Anh

HT lớn

15/5

14h00

Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT

P. TCCB

Theo Quyết định

TS. Thành

P. HT 2

NĂM

16/5

14h00

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bình xét danh hiệu TTND, TTƯT

P. TCCB

Toàn thể CBVC, NLĐ

TS. Thành

HT lớn

15h00

Duyệt giao diện website Tạp chí Khoa học Điều dưỡng

P. CNTT

Ban Giám hiệu, Ban biên tập, P. QLNCKH

PGS.TS Tùng

P. HT 2

SÁU

17/5

           
Tin liên quan