Lên đầu trang
Thứ hai, 26/08/2019 12:42


       Chiều ngày 15 tháng 1 năm 2019, Đảng bộ trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành trung ương Đảng khoá XII tới cán bộ chủ chốt là các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ và toàn thế đảng viên, viên chức, người lao động và đoàn viên ưu tú là sinh viên trong Nhà trường.

Tại hội nghị các đảng viên, cán bộ viên chức, sinh viên thuộc Đảng bộ trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã nghe Đ/c Hoàng Văn Mừng -  Trưởng phòng Lý luận chính trị Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Nam Định giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ tám ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và giới thiệu 2 nội dung: Quy định 08-QĐi/TW năm 2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ chính trị, ủy viên Ban bí thư, ủy viên Ban chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 36-NQ/TW năm 2018 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban chấp hành Trung ương ban hành

 

 Đ/c  Hoàng Văn Mừng - Trưởng phòng Lý luận Chính trị Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Nam Định phát biểu tại hội nghị

Học tập Nghị quyết lần này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Đ/c  Hoàng Văn Mừng trình bày Nghị quyết số 36-NQ/TW năm 2018 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban chấp hành Trung ương ban hành 

Trong phần phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đ/c Vũ Văn Thành - Thường vụ Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Nhà trường yêu cầu các đảng viên, viên chức, sinh viên có mặt tại Hội nghị tập trung lắng nghe, quán triệt các nội dung chính của Nghị quyết từ đó, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị sớm triển khai đưa các nội dung của Nghị quyết đi vào đời sống thông qua công tác tham mưu, xây dựng chính sách...

Sau Hội nghị, các đảng viên tham gia hội nghị sẽ viết bài thu hoạch, nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hằng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, từ các nội dung đã lắng nghe, thảo luận tại Hội nghị, các Bí thư cấp ủy trực tiếp phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 tới các bộ, đảng viên trong chi bộ.

 

 

Tin liên quan