Lên đầu trang
Thứ hai, 24/06/2019 19:04


 

Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

14/01

9h00

Kiểm kê Văn bằng – Chứng chỉ Đại học

P. ĐTĐH

Theo Quyết định

TS. Thành

P. ĐTĐH

10h00

Họp HĐ bình công

BCHCĐ

Theo Quyết định

TS. Long

P. HT2

14h00

Họp HĐ miễn học, miễn thi và công nhận điểm học phần SĐH

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT2

BA

15/01

9h00

Họp triển khai công tác giáo trình

P. ĐTĐH

Đ PL. TCKT, TV, TTDV, P. ĐTĐH

TS. Thành

P. HT2

14h00

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện NQ Hội nghị lần thứ VIII BCH Trung Ương Đảng K XII

VPĐU

Theo Kế hoạch

PGS. TS. Tùng

HT. Lớn

16/01

8h00

Hội đồng đánh giá LV tốt nghiệp CH K3

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT3

16h00

Họp cố vấn học tập và lớp trưởng các lớp

P. CTHSSV

CVHT, Lớp trưởng các lớp

TS. T. Anh

HT. Lớn

NĂM

17/01

8h00

Họp HĐ xét duyệt TMĐT, nghiệm thu đề tài cấp CS

P. NCKH

Theo Quyết định

TS. Hoàng

P. HT2

14h00

Họp Ban rà soát chỉnh sửa cập nhật CTĐT ngành ĐD bậc ĐH

P. ĐTĐH

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT2

SÁU

18/01

14h00

Họp xét điều kiện tốt nghiệp CH khóa 3

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT2

Tin liên quan