Lên đầu trang
Thứ hai, 24/06/2019 19:43


Thứ

Ngày/tháng

Thời

gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

07/01

8h00

BGH Giao ban với trưởng các đơn vị

P. TCCB

BGH, Trưởng các đơn vị

PGS. TS. Tùng

P. HT2

9h00

Đón tiếp học viên nhập học đợt 2

P. ĐTSĐH

Theo Thông báo

TS. Hoàng

P. HT3

13h30

Làm việc với đoàn The homes for the Aged Blind Nhật Bản

P. HTQT

P. HTQT, ĐTĐH, HSSV

TS. T. Anh

P. khách

15h00

Bế mạc Đợt khảo sát ĐGN CTĐT ĐHĐD

TTKT&ĐBCLGD

Toàn thể CBVC

PGS. TS. Nga

HT. Lớn

BA

08/01

16h00

Làm việc với Cty CEO và đối tác Nhật Bản

P. CTHSSV

BGH, Ban TVVL

TS. T. Anh

P. Khách

09/01

14h00

Họp xét duyệt thuyết minh đề tài cấp cơ sở

P. NCKH

Theo Quyết định

TS. Hoàng

P. HT2

15h00

Hiệu trưởng làm việc với P. TCCB

P. TCCB

Toàn thể CBVC P. TCCB

PGS. TS. Tùng

P. HT2

NĂM

10/01

10h00

Đón đoàn công ty Sakura Nhật Bản

P. CTHSSV

BGH, Ban TVVL

TS. T. Anh

P. Khách

15h30

Họp BTC HNCBVC và BTC Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

P. TCCB

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT2

SÁU

11/01

9h00

Đón tiếp và làm việc với trường ĐH các khoa học ứng dụng Tampere, Phần Lan

P. HTQT

P. ĐTĐH, HTQT, TCKT, Khoa ĐDHS

TS. Hoàng

P. HT2

Tin liên quan