Lên đầu trang
Thứ hai, 20/01/2020 21:05

STT Họ và tên Năm
sinh
Trình độ Chức vụ
1 Lê Thị Minh Thu 1980 Thạc sỹ Phó trưởng phòng
2 Dương Đình Dũng 1986 Thạc sỹ  
3 Trần Thị Lý 1987 Cử nhân  
4 Nguyễn Thị Duyên 1993 Cử nhân  
5 Phạm Văn Linh 1987 Kỹ sư  
6 Trần Thu Ngà 1987 Thạc sỹ  
Tin liên quan