Lên đầu trang
Thứ ba, 21/01/2020 23:38

STT Họ và tên Năm
sinh
Trình độ Chức vụ
1 Vũ Thế Hùng 1965 Thạc sỹ Trưởng phòng
Trưởng bộ môn SL-SLB-MD
2 Vũ Ngọc Đức 1976 Thạc sỹ Phó trưởng phòng
3 Lâm Văn Nguyên 1989 Thạc sỹ  
4 Phạm Công Thuận 1982 Trung cấp  
5 Trần Doãn Hưng 1982 Trung cấp  
6 Đinh Quang Long 1993 Trung cấp  
Tin liên quan