Lên đầu trang
Thứ sáu, 23/08/2019 07:36

STT Họ và tên Năm
sinh
Trình độ Chức vụ
1 Lê Huy Sang 1962 Kỹ sư Trưởng phòng
2 Phạm Văn Chiến 1960 Cử nhân Phó trưởng phòng
3 Bùi Đức Huy 1984 Thạc sỹ Phó trưởng phòng
4 Nguyễn Thị Thanh Hảo 1969 Kỹ sư  
5 Nguyễn Trung Chưởng 1959    
6 Nguyễn Thị Ánh 1963 Sơ cấp  
7 Ngô Thị Bích Phượng 1978 ĐDCKI  
8 Đoàn Thị Bảy 1989 Y sỹ  
9 Nguyễn Hồng Sơn 1991 Trung cấp  
10 Phạm Quang Anh 1962    
11 Hoàng Văn Hưng 1979    
12 Hoàng Văn Hải 1977    
13 Trần Trung Thành 1977    
14 Lê Thị Yến 1988    
15 Trần Thị Thu Hiên 1987    
16 Nguyễn Thị Minh Phương 1986    
17 Nguyễn Thu Huyền 1983    
18 Vũ Duy Thế 1970    
19 Nguyễn Văn Thanh 1970    
20 Giang Thị Thu Hà 1967    
21 Hoàng Thị Chung 1965    
22 Trương Thị Thà 1965    
23 Đỗ Công Hoàn 1971    
24 Trần Thị Thanh Lịch 1986    
25 Đinh Xuân Tân 1965    
26 Đỗ Quang Hiếu 1975    
27 Vũ Ngọc Tiến 1966    
28 Trần Thanh Tâm 1980    
29 Phạm Thị Thanh Hương 1976 Cử nhân  
30 Cao Ánh Ngọc 1991 Cử nhân  
Tin liên quan