Lên đầu trang
Thứ sáu, 23/08/2019 08:01

STT Họ và tên Năm
sinh
Trình độ Chức vụ
1 Đỗ Minh Sinh 1982 Tiến sỹ Trưởng phòng;
Trưởng BM Dịch tễ học
2 Lê Thị Huyền Trinh 1984 Thạc sỹ Phó trưởng phòng
3 Trần Thị Hải Lý 1991 Cử nhân  
4 Nguyễn Ngọc Thành 1990 Thạc sỹ  
Tin liên quan