Lên đầu trang
Thứ tư, 22/01/2020 00:32

STT Họ và tên Năm
sinh
Trình độ Chức vụ
1 Nguyễn Hùng Minh 1961 Thạc sỹ Trưởng phòng
2 Đỗ Thị Hạnh 1970 ĐDCKI Phó trưởng phòng
3 Lâm Văn Đồng 1975 Tiến sỹ Phó trưởng phòng
Phó trưởng bộ môn LLCT
4 Nguyễn Sơn Tùng 1990 Cử nhân  
5 Vũ Thị Hoà 1987 Cử nhân  
6 Nguyễn Việt Tiệp 1989 Cử nhân  
7 Nguyễn Anh Tuấn 1981 Thạc sỹ  
Tin liên quan