Lên đầu trang
Thứ ba, 25/02/2020 09:00

STT Họ và tên Năm
sinh
Trình độ Chức vụ
1 Nguyễn Anh Tiến 1982 Thạc sỹ Trưởng phòng
2 Phạm Văn Sơn 1982 Thạc sỹ Phó trưởng phòng
3 Vũ Thị Thu Phương 1981 Thạc sỹ  
4 Trương Hồng Tiệp 1981 Thạc sỹ  
5 Trần Trọng Văn 1983 Cử nhân  
6 Ngô Dũng 1994 Cử nhân  
Tin liên quan