Lên đầu trang
Thứ hai, 24/06/2019 18:44


 

Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

24/12

8h00

Giao ban BGH

P. TCCB

BGH

PGS. TS. Tùng

P. Họp

10h00

Báo cáo TVĐU, BGH về công tác cán bộ

P. TCCB

TVĐU, BGH, P. TCCB

PGS. TS. Tùng

P. HT2

14h00

BGH giao ban với trưởng các đv

P. TCCB

BGH, Trưởng các đv

PGS. TS. Tùng

P. HT2

15h30

Tổng kết công tác CCHC

P. TCCB

BGH, Trưởng các đv

PGS. TS. Tùng

P. HT2

16h00

Họp tổ nữ công

BNC

Các tổ trưởng, BNC

ThS. Dương

P. HT1

BA

25/12

15h30

Đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2018

VPĐU

BCHĐU, UBKT, Bí thư các Chi bộ

PGS. TS. Tùng

P. HT2

16h00

Họp bình công LĐ tháng 12

BCHCĐ

Theo Quyết định

TS. Long

P. HT1

26/12

           

NĂM

27/12

7h30

Nghiệm thu đề tài cấp Cơ sở

P. NCKH

Theo Quyết định

TS. Hoàng

P. HT2

14h00

Họp Ban rà soát, chỉnh sửa cập nhật CTĐT ngành Điều dưỡng bậc Đại học

P. ĐTĐH

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT2

14h00

Xét duyệt thuyết minh đề tài cấp cơ sở

P. NCKH

Theo Quyết định

TS. Hoàng

P. HT3

SÁU

28/12

Cả ngày

Hội thảo lấy ý kiến về năng lực và CTĐT trình độ Điều dưỡng Tiến sĩ

P. ĐTSĐH

Theo Kế hoạch

PGS. TS. Tùng

P. HT2

Tin liên quan