Lên đầu trang
Thứ hai, 24/06/2019 19:40


 

Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

31/12

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

BA

01/01

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

02/01

           

NĂM

03/01

           

SÁU

04/01

Cả ngày

Đánh giá ngoài CTĐT Đại học Điều dưỡng

BẢY

05/01

Cả ngày

CHỦ NHẬT

06/01

Cả ngày

Tin liên quan