Lên đầu trang
Thứ hai, 24/06/2019 18:29


       Công tác PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, do vậy trong những năm vừa qua Nhà trường đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác PBGDPL nhằm giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho Công chức, viên chức, người lao động và học viên - sinh viên, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật tại Nhà trường.

       Căn cứ Công văn số 4073/BGDĐT-PC ngày 07/9/2018 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 về công tác Pháp chế. Thực hiện Kế hoạch số 2184/KH-ĐDN ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định về Kế hoạch Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác PBGDPL trong nhà trường, góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến Công chức, viên chức, người lao động và học viên - sinh viên trong nhà trường một cách thường xuyên, kịp thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng pháp luật và hành vi chấp hành pháp luật của công chức, viên chức, người lao động và học viên - sinh viên; góp phần ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; hạn chế hành vi vi phạm pháp luật, thực hiện nếp văn minh, giữ gìn an ninh - trật tự an toàn xã hội.

       Ngày 08 tháng 11 năm 2018, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến toàn thể Công chức, viên chức, người lao động và học viên – sinh viên trong nhà trường với nội dung: Những điểm mới căn bản trong Dự thảo Luật GDDH và các nội dung khác có liên quan.

       Về dự Hội nghị có PGS.TS. Lê Thanh Tùng - Hiệu trưởng, các đồng chí trong BGH, BCH Đảng bộ, BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên CSHCM và toàn thể Công chức, viên chức, người lao động và học viên - sinh viên trong nhà trường các đồn chí trong Ban Giám hiệu, viên chức, người lao động và đại diện các lớp sinh viên của nhà trường.

 

PGS. TS. Lê Thanh Tùng - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Hội nghị

    

TS. Đoàn Thị Tố Uyên - Phó trưởng Khoa pháp luật Hành chính - Nhà nước (Đại học Luật Hà Nội) báo cáo viên tại Hội nghị

       Hội nghị đã nghe TS. Đoàn Thị Tố Uyên, Phó chủ nhiệm khoa Pháp luật hành chính, Trường Đại học Luật Hà Nội trao đổi nhiều thông tin hữu ích về các vấn đề liên quan đến nội dung Những điểm mới căn bản trong Dự thảo Luật GDDH  Dự thảo Luật Giáo dục đại học đã đưa ra sự đột phá về cơ chế, chính sách, gỡ bỏ những “nút thắt” cản trở giáo dục đại học phát triển đó là: Mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả tự chủ đại học; Đổi mới quản trị đại học; Đổi mới quản lý nhà nước trong điều kiện tự chủ đại học; Sửa đổi quy định về giảng viên theo hướng đảm bảo chuẩn chất lượng, giao quyền tự chủ cho cơ sở GDĐH trong việc bổ nhiệm, suy tôn các chức danh giảng viên; Về tài chính, tài sản trong GDĐH; và các nội dung khác có liên quan. Đây là buổi sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng nằm trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho toàn thể Công chức, viên chức, người lao động và học viên - sinh viên Nhà trường. Qua đây, nhằm giáo dục ý thức tôn trọng, bảo vệ và chấp hành pháp luật, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật, thực hiện nếp văn minh, giữ gìn an ninh - trật tự an toàn xã hội.

Tin liên quan