Lên đầu trang
Thứ hai, 24/06/2019 19:40


Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

10/12

8h00

Giao ban Ban Giám hiệu

P. TCCB

BGH

PGS. TS. Tùng

P. Họp

14h00

BGH giao ban với Trưởng các đơn vị

P. TCCB

BGH, Trưởng các đv

PGS. TS. Tùng

P. HT2

BA

11/12

16h00

Sinh nhật tập thể T12

P. TCCB

BCHCĐ, Toàn thể CBVC SN T12

 TS. Long

P. HT1

16h00

Họp HĐ tuyển sinh SĐH

P. ĐTĐH

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT2

12/12

8h00

Tổ chức Tuyên truyền công tác PCCC & CNCH năm 2018

P. TCCB

Toàn thể CBVC

PGS. TS. Tùng

HT. Lớn

13h30

Thực tập phương án chữa cháy phối hợp với phòng cảnh sát PCCC & CHCN CA tỉnh Nam Định

P. TCCB

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT1

16h00

Họp triển khai công tác ĐTĐH

P. ĐTĐH

LĐ các Khoa, BM; Hành chính khoa,

P. ĐTĐH, TTKT&ĐBCLGD

TS. Thành

P. HT2

NĂM

13/12

14h00

Sinh hoạt KH thường kỳ Khoa YHLS

K. YHLS

Khách mời & CBVC khoa

TS. T. Anh

P. HT2

   

8h00

Sinh hoạt KH thường kỳ Khoa YTCC

K.YTCC

Khách mời & CBVC Khoa

TS. Long

P. HT1

BẢY

15/12

Cả ngày

Đón đoàn đánh giá ngoài CTĐT về khảo sát sơ bộ

TTKT&ĐBCLGD

Theo Thông báo

PGS. TS. Tùng

P. HT2

Tin liên quan