Lên đầu trang
Thứ hai, 24/06/2019 18:41


 

Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

19/11

15h00

Họp HĐ thi đua khen thưởng năm học 2017-2018

P. TCCB

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT2

16h00

Giao lưu bóng đá với BV ĐK tỉnh Nam Định chào mừng ngày NGVN 20-11

BM. GDTC

BGH, CĐ, VĐV

TS. T. Anh

Sân bóng

BA

20/11

           

21/11

7h30

Xét duyệt thuyết minh đề tài cấp cơ sở đợt I năm học 2018-2019

P. QL&NCKH

Theo Thông báo

TS. T. Anh

P. HT2

14h00

Họp Ban hướng nghiệp, Khởi nghiệp, TVVL

P. CT-HSSV

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT2

NĂM

22/11

           

SÁU

23/11

Cả ngày

Bảo vệ Luận văn ThS

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT3

Tin liên quan