Lên đầu trang
Thứ hai, 24/06/2019 18:28


 

Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

12/11

8h00

Giao ban Ban Giám hiệu

P. TCCB

BGH

PGS. TS. Tùng

P. Họp

14h00

Ban Giám hiệu giao ban với trưởng các đơn vị

P. TCCB

BGH, Trưởng các đv

PGS. TS. Tùng

P. HT2

14h00

Hội thảo cập nhật kiến thức kỹ năng CSNB

P. QL&NCKH

Theo Thông báo

TS. Hoàng

P. HT1

BA

13/11

8h00

Hội thảo cập nhật kiến thức kỹ năng CSNB

P. QL&NCKH

Theo Kế hoạch

TS. Hoàng

P. HT2

13h30

Bảo vệ Luận văn ThS

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

PGS. TS. Cường

P. HT3

14h00

Họp xét khen thưởng SVcác khóa tốt nghiệp năm 2018

P. CT-HSSV

HĐ, CVHT các lớp TN năm 2018

TS. T. Anh

P. HT2

14/11

8h00

Bảo vệ Luận văn ThS

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

TS. Hoàng

P. HT3

14h00

Sinh hoạt khoa học khoa KHCB

Khoa KHCB

Khách mời & CBVC khoa KHCB

TS. Thắng

P. HT2

   

16h00

Họp CVHT, lớp trưởng các lớp

P. CT-HSSV

Trưởng các ĐV, CVHT, Lớp trưởng các lớp

TS. T. Anh

HT. Lớn

NĂM

15/11

7h30

Họp HĐ nghiệm thu NHCH các học phần của BM: Toán-tin và GDPL

TTKT&ĐBCLGD

Theo Quyết định, TBM Toán-tin và GDPL

TS. Thành

P. HT2

Cả ngày

Xét duyệt thuyết minh đề tài cấp cơ sở đợt I năm học 2018-2019

P. QL&NCKH

Theo Thông báo

TS. Hoàng

P. HT2

15h30

Giải kéo co CBVC Chào mừng ngày NGVN 20-11

BCHCĐ

Theo Kế hoạch

TS. Long

Sân bóng

SÁU

16/11

8h00

Họp HĐ nghiệm thu NHCH cac học phần của BM Tâm lý – YHYĐ

TTKT&ĐBCLGD

Theo Quyết định, TBM Tâm lý-YHYĐ

TS. Thành

P. HT1

8h00

Xét duyệt thuyết minh đề tài cấp cơ sở đợt I năm học 2018-2019

P. QL&NCKH

Theo Thông báo

TS. T. Anh

P. HT2

14h00

Xét duyệt thuyết minh đề tài cấp cơ sở đợt I năm học 2018-2019

P. QL&NCKH

Theo Thông báo

TS. Thành

P. HT2

14h00

Họp HĐ xét điều kiện TN cho đối tượng CKI khóa 5

P. ĐTSĐH

Thành viên HĐ

PGS. TS. Tùng

P. HT3

16h00

Giao lưu bóng đá với CA P. Vị Xuyên

CĐ, ĐTN

BGH, VĐV 2 đ. vị

TS. T. Anh

Sân bóng

BẢY

17/11

7h30

Lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo VN 20/11 và Trao bằng tốt nghiệp 2018

P. TCCB

Theo Kế hoạch

Toàn thể CBVC và sinh viên nhận bằng

PGS. TS. Tùng

HT lớn

Tin liên quan