Lên đầu trang
Thứ tư, 26/06/2019 19:21


 

Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

 

 

 

HAI

 

 

 

05/11

Cả ngày

Chấm thi đánh giá năng lực Tiếng anh

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

TS. Thành

P. HT3

14h00

Họp BTC, BGK, BTK cuộc thi “HSSV với ý tưởng khởi nghiệp năm 2018”

P. CTHSSV

Quyết định 2211

Quyết định 2130

PGS. TS. Tùng

P. HT2

   

16h00

Mở thầu các gói thầu chi thường xuyên

P. VTTTB

Theo Quyết định

TS. Hoàng

P. HT2

   

16h00

Sinh nhật tập thể tháng 11

BCHCĐ

BGH, BCHCĐ, CBVC Sinh nhật T11

TS. Long

P. HT1

BA

06/11

Cả ngày

Chấm thi đánh giá năng lực Tiếng anh

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

TS. Thành

P. HT3

8h00

Họp BTC Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo VN 20-11

P. TCCB

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT 2

07/11

7h30

Cuộc thi “HSSV với ý tưởng khởi nghiệp năm 2018”

P. CTHSSV

BTC, BGK, Trưởng các đv, Cố vấn học tập, Lớp trưởng các lớp, các nhóm Sv dự thi

PGS. TS. Tùng

HT. Lớn

15h00

Họp công tác sửa chữa, di chuyển  CSVC

P. QT

P. QT, P. TCKT, TTDV

PGS. TS. Tùng

P. HT2

NĂM

08/11

14h00

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến GDPL năm2018

P. Thanh tra

Theo Kế hoạch

PGS. TS. Tùng

HT. Lớn

16h30

Họp HĐ xét tốt nghiệp

P. ĐTĐH

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT2

SÁU

09/11

7h30

Họp HĐ Khoa học Đào tạo

P. ĐTĐH

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT2

Cả ngày

Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh 2018

P. ĐTĐH

Theo Kế hoạch

PGS. TS. Tùng

Ninh Bình

BẢY

10/11

Cả ngày

Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh 2018

P. ĐTĐH

Theo Kế hoạch

PGS. TS. Tùng

Ninh Bình

Tin liên quan