Lên đầu trang
Chủ nhật, 21/04/2019 13:26


       Chiều ngày 07/9/2018 tại Hà Nội, PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì cuộc họp Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế- Dân số. Tham dự có GS.TS. Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế; đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số Vụ, Cục, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế.

07.09.2018 BT hop anh 1.jpg
PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì cuộc họp Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế- Dân số

       Báo cáo tại Cuộc họp tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế- Dân số, đại diện Vụ Kế hoạch tài chính cho biết: Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế- Dân số giai đoạn 2016-2020, Bộ trưởng Bộ Y tế đã tổ chức họp với các Vụ, Cục, Tổng cục, đơn vị để triển khai thực hiện Chương trình

       Bộ Y tế đã ra thông báo số 1014/TB-BYT ngày 18/9/2017 thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Y tế tại cuộc họp Triển khai thực hiện Chương trình, theo đó tiến độ triển khai như sau: Việc phê duyệt kế hoạch 5 năm của Dự án; Việc phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2017-2018; Việc xây dựng tiêu chí và định mức phân bổ Chương trình; Xây dựng khung giám sát, kiểm tra thực hiện Chương trình và tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình; Ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình; Phân cấp quản lý Chương trình kiểm tra định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện các dự án thuộc Chương trình, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hầu hết đã được thực hiện.
Một số khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Chương trình như: các đơn vị giao nhiệm vụ đầu mối quản lý nhà nước của các dự án chưa phát huy hết vai trò trong việc chỉ đạo, điều hành; Công tác kiểm tra, giám sát chung của Chương trình chưa thực hiện đầy đủ, đúng kế hoạch Bộ trưởng phê duyệt…

       Trên cơ sở báo cáo tình hình triển khai Chương trình kết luận tại cuộc họp Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị: Các Vụ, Cục, Tổng cục khẩn trương tổng hợp và hoàn thiện các dự án lãnh đạo Bộ phê duyệt ; khẩn trương báo cáo lãnh đạo Bộ thực hiện kiểm tra, giám sát địa phương theo kế hoạch được giao; Viện Chiến lược và Chính sách ý tế khẩn trương phối hợp rà soát mục tiêu, chỉ tiêu, các hoạt động chủ yếu và kinh phí, đề xuất Lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh mục tiêu, chi tiêu, kinh phí thực hiện cho phù hợp đảm bảo thực hiện khả thi, đúng tiến độ dự án; các nội dung truyền thông của Chương trình tiếp tục giao ngân sách cho các Dự án, hoạt động tổ chức thực hiện theo Nghị định 18/2014/NĐ-CP; Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ chủ trì hội nghị toàn quốc đánh giá sơ kết 3 năm giai đoạn 2016-2018 Chương trình mục tiêu Y tế- Dân số dự kiến thực hiện trong cuối năm 2018.

       Chương trình mục tiêu Y tế-Dân số gồm 8 dự án: Dự án 1 “Phòng chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và các bệnh không lây nhiễm phổ biến”; Dự án 2 “Tiêm chủng mở rộng”; Dự án 3 “Dân số và phát triển”; Dự án 4 “An toàn thực phẩm”; Dự án 5 “Phòng chống HIV/AIDS”; Dự án 6 “Bảo đảm máu an toàn và phòng, chống một số bệnh lý huyết học”; Dự án 7 “Quân dân y kết hợp” và Dự án 8 “Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình và truyền thông y tế”.

       Chương trình mục tiêu Y tế-Dân số giai đoạn 2016-2020 nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh, phát hiện sớm, kịp thời khống chế không để dịch lớn xảy ra; giảm tỷ lệ mắc, tử vong một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

       Chương trình cũng đặt mục tiêu khống chế tốc độ gia tăng các bệnh không lây nhiễm phổ biến, bệnh tật lứa tuổi học đường, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.

       Chương trình cũng góp phần nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm, bảo đảm cung cấp máu, an toàn truyền máu, phòng chống hiệu quả một số bệnh lý huyết học; khống chế và giảm tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng để giảm tác động của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế-xã hội.

       Chương trình được triển khai nhằm duy trì mức sinh thay thế, hạn chế tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh, cải thiện tình trạng dinh dưỡng, nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; tăng cường công tác kết hợp quân dân y trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân vùng biên giới, biển đảo và vùng trọng điểm an ninh quốc phòng…

       Theo Bộ Y tế

Tin liên quan