Lên đầu trang
Chủ nhật, 21/04/2019 13:25


 

Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

08/10

14h00

Xây dựng bộ phận thương hiệu Nhà trường

P. CNTT

BGH, P. TCCB, Thanh tra, TCKT, ĐTĐH, ĐTSĐH

PGS. TS. Tùng

P. HT 2

14h00

Phổ biến QĐ, quy định quy trình công tác Khảo thí (buổi 1)

TTKT&ĐBCLGD

Theo Quyết định

TS. Thành

 P. HT1

BA

09/10

Cả ngày

Bảo vệ luận văn ThS

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT3

16h00

Sinh nhật tập thể tháng 10

VPCĐ

BGH, BCHCĐ, Tập thể CBVC sinh nhật T10

TS. Long

P. HT2

10/10

8h00

Họp BTC triển lãm Hoàng sa – Trường Sa

P. TCCB

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT2

10h00

Đón tiếp Học viện Nhật ngữ

P. CTHSSV

Ban tư vấn việc làm

TS. T. Anh

P. Khách

14h00

Họp nhóm GV giảng dạy SĐH về biên soạn giáo trình

P. ĐTSĐH

Theo TB, GV giảng dạy SĐH

PGS. TS. Tùng

P. HT2

16h00

Họp CVHT, lớp trưởng các lớp

P. CTHSSV

Trưởng các Đv, CVHT, Lớp trưởng các lớp

TS. T. Anh

HT. Lớn

NĂM

11/10

Cả ngày

Bảo vệ luận văn ThS

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT3

SÁU

12/10

Cả ngày

Báo cáo chuyên đề TN CKI

P. ĐTSĐH

Theo Thông báo

PGS. TS. Tùng

P. HT3

9h30

Làm việc với Công ty CP Naruko

P. CTHSSV

Ban tư vấn việc làm

TS. T. Anh

P. Khách

14h00

Họp HĐ thanh lý tài sản

P. TCKT

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT2

16h00

Phổ biến QĐ, quy định quy trình công tác Khảo thí (buổi 2)

TTKT&ĐBCLGD

Theo Quyết định

TS. Thành

 P. HT1

Tin liên quan