Lên đầu trang
Chủ nhật, 21/04/2019 13:24


 

Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

01/10

08h00

Giao ban BGH

P. TCCB

BGH

PGS. TS. Tùng

P. Họp

10h00

Làm việc với TT Kinh doanh VNPT – Nam Định

P. CNTT

BGH, P. CNTT, TCCB, Thanh tra, TCKT

PGS. TS. Tùng

P. HT2

14h00

BGH giao ban với các Trưởng đơn vị

P. TCCB

BGH, Trưởng các Đv

PGS. TS. Tùng

P. HT 2

BA

02/10

08h00

Họp HĐ xét các loại phụ cấp độc hại, PC ưu đãi nghề

P. TCCB

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT 2

08h30

Họp HĐ xét thi đua, khen thưởng

P. TCCB

Hội đồng, Trưởng các đơn vị

PGS. TS. Tùng

P. HT 2

14h00

Họp Ban GĐ bệnh viện với trưởng các bộ phận

P. TCCB

BGĐ, Trưởng các bộ phận

TS. T. Anh

P. HT2

03/10

15h00

Họp BCH Đảng bộ

VPĐU

BCH Đảng bộ

PGS. TS. Tùng

P. HT2

NĂM

04/10

Cả ngày

Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT3

SÁU

05/10

08h00

Hội thảo “Nâng cao năng lực của GV Điều dưỡng”

BCN CLB

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

Tại Hà Nội

08h00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

TS. Hoàng

P. HT3

Tin liên quan