Lên đầu trang
Chủ nhật, 21/04/2019 13:45


 

Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

24/9

Cả ngày

Họp các nhóm chuyên trách của HĐ tự đánh giá chương trình đào tạo

TTKT&ĐBCLGD

Các nhóm chuyên trách HĐTĐGCTĐT và Ban thư ký

TS. Thành

P. HT1

10h00

Họp Ban nữ công

BNC

Các tổ trưởng tổ Nữ công

ThS. Dương

P. HT2

13h30

Khai giảng lớp Cử nhân Dinh dưỡng Khóa I

Khoa YTCC

Theo Kế hoạch

PGS. TS. Tùng

P. HT2

BA

25/9

Cả ngày

Họp các nhóm chuyên trách của HĐ tự đánh giá chương trình đào tạo

TTKT&ĐBCLGD

Các nhóm chuyên trách HĐTĐGCTĐT và Ban thư ký

Theo Quyết định

TS. Thành

P. HT2

26/9

8h00

 Lễ Khai giảng năm học 2018-2019

P. TCCB

Theo Kế hoạch

PGS. TS. Tùng

HT. Lớn

NĂM

27/9

14h00

Sinh hoạt Khoa học lần 2

P. QLNCKH

Theo Thông báo

PGS. TS. Tùng

HT. Lớn

16h00

Họp HĐ xét TN ĐHCQ K10, ĐHLT D12C1

P. ĐTĐH

Theo Quyết định

TS. Thành

P. HT2

16h30

P. ĐTĐH làm việc với Hành chính các Khoa

P. ĐTĐH

Theo Thông báo

TS. Thành

P. HT2

SÁU

28/9

Cả ngày

Tập huấn Công đoàn

BCHCĐ

Theo Thông báo

TS. Long

Ba Vì

14h00

Họp BTC Ngày hội tư vấn việc làm cho sinh viên

P. CTHSSV

Theo Quyết định

TS. T. Anh

P. HT2

16h00

Ban thư ký Hội SV báo cáo TV Đảng ủy, TV ĐTN kế hoạch Đại hội

Hội SV

BGH, TV Đảng ủy, Hội SV,  TV ĐTN

ThS. Hường

P. HT2

BẢY

29/9

Cả ngày

Đón sinh viên nhập học tại Thanh Hóa

P. CTHSSV

Theo Kế hoạch

TS. Thành

Thanh Hóa

Tin liên quan