Lên đầu trang
Chủ nhật, 21/04/2019 13:36


 

Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

17/9

8h00

Giao ban Ban Giám hiệu

P. TCCB

BGH

PGS. TS. Tùng

P. Họp

14h00

Ban Giám hiệu giao ban với Trưởng các đơn vị

P. TCCB

BGH, Trưởng các Đv

PGS. TS. Tùng

P. HT2

BA

18/9

8h00

Họp BTC khám sức khỏe định kỳ cho CBVC&NLĐ, Sinh viên năm học 2018-2019

P. Quản trị

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT2

9h00

Họp Ban Cải cách hành chính

P. TCCB

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT2

19/9

Cả ngày

Báo cáo chyên đề tốt nghiệp CKI

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

TS. T. Anh

P. HT3

16h00

Họp xét học bổng của các nhà tài trợ nhân dịp Khai giảng năm học 2018-2019

P. CTHSSV

Theo Quyết định

TS. T. Anh

P. HT2

NĂM

20/9

Cả ngày

Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp CKI

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

TS. Thành

P. HT3

SÁU

21/9

14h00

Sinh hoạt khoa học lần 1 tháng 9/2018

P. QLNCKH

Theo Thông báo

PGS. TS. Tùng

P. HT2

BẢY

22/9

Cả ngày

Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp CKI

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

TS. Hoàng

P. HT3

8h00

Đón sinh viên tại Trường TC Y tế Vĩnh Phúc nhập học

P. CTHSSV

Theo Kế hoạch

 TS. Thành

Vĩnh Phúc

CHỦ NHẬT

23/9

8h00

Tuần SHCD cho Sv nhập học (Đợt 2)

P. CTHSSV

Theo Kế hoạch

TS. T. Anh

HT. Lớn

8h00

Đón sinh viên tại trường TC Y Dược Lê Hữu Trác

P. CTHSSV

Theo kế hoạch

TS. Thành

Hà Nội

 

 

Tin liên quan