Lên đầu trang
Chủ nhật, 21/04/2019 13:45


 

Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

10/9

7h30

Khai mạc tuần SHCD năm học 2018-2019

P. CTHSSV

Theo Kế hoạch

PGS. TS. Tùng

HT. Lớn

BA

11/9

 

 

 

 

 

 

12/9

14h30

Làm việc với tổ chức The Homes for the Age Blind, Nhật Bản

P. HTQT

BGH, P. HTQT, HSSV, ĐTĐH

TS. Thành

P. Khách

15h00

Làm việc với Sở LĐTBXH tỉnh Nam Định

P. CTHSSV

Theo Thông báo

PGS. TS. Tùng

Sở LĐTBXH tỉnh NĐ

NĂM

13/9

14h00

Họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính

P. TCCB

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT2

SÁU

14/9

8h00

Tổng kết Tuần SHCD đầu khóa học

P. CTHSSV

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

HT. Lớn

8h00

Đón tiếp học viên SĐH

P. ĐTSĐH

Theo Kế hoạch

PGS. TS. Tùng

P. HT1

14h00

Phổ biển nội quy quy chế cho học viên SĐH khóa 2018

P. ĐTĐH

Theo Thông báo

PGS. TS. Tùng

P. HT3

BẢY

15/9

Cả ngày

Tuần SHCD giữa khóa học

P. CTHSSV

Báo cáo viên - Theo Kế hoạch

PGS. TS. Tùng

HT. Lớn

CHỦ NHẬT

16/9

8h00

Đón tiếp SV ĐHLTCQ nhập học

P. CTHSSV

Theo Kế hoạch

PGS. TS. Tùng

Các GĐ

Cả ngày

Tuần SHCD giữa khóa

P. CTHSSV

Báo cáo viên - Theo Kế hoạch

PGS. TS. Tùng

HT. Lớn

Tin liên quan