Lên đầu trang
Chủ nhật, 21/04/2019 13:56


Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

27/8

14h00

Họp Ban quản lý công tình xây dựng bệnh viện với nhà thầu thi công, nhà thầu giám sát

P. Quản trị

BQL, Nhà thầu

Theo Quyết định

 

TS. T. Anh

P. HT2

BA

30/8

14h00

Họp ban tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019

P. TCCB

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT2

15h00

Họp đánh giá và phân loại công chức

P. TCCB

BCHĐảng bộ, chủ tịch CĐ,  Bí thư ĐTN, trưởng các đơn vị

PGS. TS. Tùng

P. HT2

16h30

Họp xét kết quả điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2017-2018

P. CTHSSV

HĐ xét điểm rèn luyện, CVHT các lớp CQ

TS. T. Anh

P. HT2

29/8

 

 

 

 

 

 

NĂM

30/8

 

 

 

 

 

 

SÁU

31/8

14h00

Họp Ban tổ chức đón sinh SĐH

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT2

15h00

Họp nghiệm thu biểu mẫu quản lý ĐTSĐH

P. ĐTSĐH

Theo Thông báo

PGS. TS. Tùng

P. HT2

Tin liên quan