Lên đầu trang
Chủ nhật, 21/04/2019 13:50


Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

20/8

8h00

Giao ban Ban Giám hiệu

P. TCCB

BGH

PGS. TS. Tùng

P. Họp

14h00

Họp giao ban BGH với các trưởng đơn vị

P. TCCB

BGH, Trưởng các ĐV

PGS. TS. Tùng

P. HT 2

BA

21/8

14h00

Làm việc với Công an PCCC

P. TCCB

BGH, P. Qtri, P. TCCB

TS. T. Anh

P. Khách

22/8

14h00

Họp BTC đón tiếp SV nhập học & BTC tuần Sinh hoạt công dân

P. CTHSSV

Quyết định 1474

Quyết định 1473

TS. T. Anh

P. HT 2

15h00

Họp Ban biên soạn sổ Hướng dẫn thực hành cho ĐD, HS

P. ĐTĐH

Quyết định 1338

Quyết định 1339

TS. Thành

P. HT 1

16h00

Sơ kết đào tạo tiếng Nhật, tiếng Đức trong chương trình đại học, năm học 2017 - 2018

P. ĐTĐH

Lãnh đạo P. ĐTĐH, BM Ngoại ngữ; Đại diện TTKT&ĐBCLGD, TTHTKHCN&DV, P. CTHSSV, C.ty 3Q, ICO

TS. Thành

P. HT 1

16h30

Họp Khoa Khoa học cơ bản

Khoa KHCB

Toàn thể CB, GV

TS. Thắng

P. HT 1

NĂM

23/8

14h00

Sinh hoạt khoa học tháng 8/2018

P. QL&NCKH

Thông báo 1592

TS. Hoàng

P. HT 2

SÁU

24/8

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan