Lên đầu trang
Chủ nhật, 17/02/2019 21:07


Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

09/7

9h00

Họp triển khai công tác dịch vụ

TTHTKHCN&DV

BGH, CĐ, Trưởng các P. TCKT, P. QT, P. Thanh tra, TT& Đại diện các nhóm CĐ

PGS. TS. Tùng

P. Hội thảo 2

15h00

Họp HĐ xét tốt nghiệp ĐH, CĐ năm 2018

P. ĐTĐH

HĐ, CVHT, D11D1, P10D1

PGS. TS. Tùng

P. Hội thảo 2

BA

10/7

8h00

Họp HĐ nghiệm thu giáo trình CSBM chuyển dạ đẻ

P. ĐTĐH

Theo QĐ, Ban biên tập, Ban biên soạn

TS. Hoàng

P. Hội thảo 2

9h00

Họp HĐ nghiệm thu giáo trình CS Sơ sinh và Dân số KHHGD

P. ĐTĐH

Theo QĐ, Ban biên tập, Ban biên soạn

TS. T. Anh

P. Hội thảo 2

11/7

 

 

 

 

 

 

NĂM

12/7

 

 

 

 

 

 

SÁU

13/7

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan